Odbudowa klasztoru w Zagorzu

Odbudowa klasztoru w Zagorzu to wspaniałe wydarzenie. Klasztor Karmelitów bosych w Zagórzu to jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jego budowa rozpoczęła się w 1700 r., trwała 30 lat. Ruiny klasztoru są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.

Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych usytuowane są na wzgórzu Marymont, z trzech stron otoczonym wodami rzeki Osławy. Fundatorem klasztoru był Jan Franciszek Stadnicki. W obrębie murów znajdował się kościół, klasztor, dwie baszty, piętrowa kordegarda, budynki gospodarcze. W 1772 roku wybuchł pożar, który wyrządził znaczne szkody w zabudowaniach. Chociaż klasztor odbudowano, to jednak nie odzyskał on dawnej świetności. Kolejny pożar w 1822 roku zniszczył całkowicie wiązanie dachowe obiektu, a po 7 latach nastąpiła likwidacja klasztoru.

Szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 8,5 mln zł. Ponad 5 mln zł na ten cel to fundusze unijne. Oprócz tego w związku z realizacją inwestycji Gmina Zagórz będzie mogła odzyskać podatek VAT w kwocie ponad 1,6 mln zł.

Inwestycja przewiduje odbudowę i rozbudowę budynku dawnego pomieszczenia dla gości w klasztorze z przeznaczeniem na centrum kultury. Zostanie tam zaaranżowana cela zakonnika. Znajdą się tam też pomieszczenia do promocji produktów regionalnych, punkt informacji turystycznej, restauracja wraz zapleczem gastronomicznym oraz sale: wirtualnej rzeczywistości, projekcyjno-filmowa i ekspozycyjno-konferencyjna.  Dzięki zaplanowanym rozwiązaniom architektonicznym budynek foresterium będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zostanie zrekonstruowana zabytkowa, klasztorna studnia, która zyska cembrowinę z zadaszeniem. Będzie można dojść do niej korzystając z nowych ciągów komunikacyjnych.

Projekt gminy Zagórz „Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok – Lesko – adaptacja” realizowany będzie w partnerstwie z Bieszczadzkim Forum Europejskim.

Odbudowa klasztoru w Zagorzu.