Pojęcie klastra

Pojęcie klastra nie jest dość oczywiste. Klastry to wzajemnie powiązane sieci przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych, normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach.

Firmy tworzące klaster mają większy potencjał na rynku, gdyż poprzez aktywną współpracę, ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw wzrasta ich konkurencyjność. Są to zrzeszenia regionalne.

Dowiedz się więcej na temat klastrów!

Masz jakieś wątpliwości? Pewne kwestie są dla Ciebie niejasne? Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu klastra turystycznego!

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!